Product was successfully added to your shopping cart.

+370 684 80676 

I - IV 9-18h;  V - 9-17h

0 Prekių krepšelis

Jūsų prekių krepšelis tuščias

Prekių grąžinimas / Garantija

 

GRĄŽINIMO SĄLYGOS:

* Internetu pirktą prekę galima grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo jos įsigijimo, pateikus originalų pirkimo kvitą ar sąskaitą faktūrą.

* Grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje, nepanaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, su visais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.) ir dovanomis, jei tokių buvo.

* Prekė gali būti grąžinta į Novoshop parduotuvę esančią Laisvės pr. 71B, Vilnius. Už prekės transportavimo išlaidas atsakingas klientas.

* Pinigai gali būti grąžinami grynaisiais arba pervedami į kliento nurodytą banko sąskaitą (jei už prekę buvo mokėta pervedimu). Pinigai pervedami per 10 kalendorių dienų nuo prekės grąžinimo arba suma įskaitoma kitiems pirkiniams Novoshop parduotuvėje įsigyti.

 

NEGRĄŽINAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS:

* Pristatymo, diegimo, jungimo, nuomos ir kitos paslaugos.

* Prietaisai ir programinė įranga kurių naudojimą riboja tam tikri parametrai, vienkartinės licencijos ar pan.

* Spausdintuvų kasetės (jei pažeista gamyklinė pakuotė).

* Sudaužytos, sugadintos, subraižytos ar kitaip dėl kliento kaltės mechaniškai pažeistos prekės. Programinė įranga, laikmenos su vaizdo ir garso įrašais, žaidimai (jei pažeista gamyklinė pakuotė). Mikrofonai, ausinės ir kiti dėvimi prietaisai.

*elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 8501-8548);

*pilnas negrąžinamų prekių sąrašas nurodytas Mažmeninės prekybos taisyklėse

 

PREKIŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS:

* Garantija galioja visoms prekėms, išskyrus nurodytas negrąžinamų prekių ar paslaugų sąraše. 

* Grąžinama prekė turi būti nepanaudota, visiškai sukomplektuota, nepraradusi prekinės išvaizdos, išsaugota originali jos pakuotė. J

* Pinigai negrąžinami, jei prekė neoriginalioje pakuotėje, be sudedamųjų dalių (ne visas komplektas, pvz., nėra kroviklio, laidų, antgalių ir pan.), mechaniškai pažeista, visai ar iš dalies neveikia ar kitaip sugadinta.

* Prekės grąžinimas įmanomas įvykdžius nurodytas sąlygas.

 

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI NUTRAUKIAMI:

* Jei gedimų atsirado dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisras), netinkamų eksploatavimo sąlygų, naudotojo tyčios ar neatsargumo.

* Jei gedimų atsirado dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų.

* Jei gedimų atsirado į prietaiso vidų patekus pašalinių daiktų: smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.; nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių, numatytų prietaiso instrukcijoje.

* Jei gedimų atsirado prietaisui nukritus, jį sutrenkus ar prietaisą transportuojant pačiam klientui.

* Jei atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo.

 

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI NETAIKOMI:

* Jei prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas.

* Jei prietaisas sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, ardymo.

* Jei prietaisas sugedo ar netinkamai veikia dėl virusinių programų. 

* Jei prietaisas sugedo naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, kurie nėra rekomenduojami gamintojo.

* Jei optinis diskų įrašymo įrenginys sugedo dėl jame sulūžusios naudotos informacinės laikmenos.

* Programinei įrangai, teikiamai kartu su prietaisu, kuriai numatyti licenciniai sutikimai, skirti galutiniam vartotojui.

* Skystųjų kristalų (LCD) ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo pateikiamose specifikacijose. Jei tokių taškų skaičius neviršija ekrano gamintojo nustatytų tamsių taškų normų, jų buvimas LCD ekranuose nelaikomas gedimu ar broku.

* Jei prietaisas buvo naudojamas nesilaikant jo naudojimo instrukcijos ir garantiniame talone pateiktų taisyklių.

 

GARANTINIO REMONTO TAISYKLĖS:

* Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos kvitą, sąskaitą) bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas.

* Prietaisas turi būti pristatytas saugioje transportavimo pakuotėje. Prietaisą pristačius be pakuotės, pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, atsiradusius prietaiso transportavimo metu.

* Prietaisas ar jo dalys priimami pardavėjo, pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. Priėmimo-perdavimo akto šaknelė įteikiama klientui.

* Be dokumento (perdavimo–priėmimo akto šaknelės) prekė negrąžinama. Pametus perdavimo–priėmimo akto šaknelę, reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

* Dėl garantinio remonto patartina kreiptis į artimiausią NovoShop filialą ar pardavėjo nurodytą įgaliotąjį servisą. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) nustačius gedimų, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokama techninė priežiūra, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į servisą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita.

* Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami gamintojo įgaliotojo serviso arba NovoShop servise per 7–14 darbo dienų nuo prietaiso perdavimo arba per 30 darbo dienų, jei detalę reikia atsivežti iš užsienio.

* Prietaisas keičiamas arba pinigai grąžinami tuo atveju, jei garantiniu laikotarpiu ne dėl vartotojo kaltės, atsiradusių gedimų, negalima pašalinti.

* Pardavėjas neatsako už sugedusiame duomenų kaupiklyje ar laikmenoje buvusią informaciją. Patartina nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas.

* Atsiimant prekę, būtina patikrinti, ar grąžinamas visas remontuoti atnešto prietaiso komplektas. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos.

* Techninė priežiūra (baterijų, kitų detalių pakeitimas) už nustatytą mokestį atliekamas NovoShop servise klientui pageidaujant. 

* Jei suremontavus prekę ir pranešus apie tai klientui šis prekės neatsiima, po 60 d. nuo remonto užbaigimo NovoShop turi teisę prekės ilgiau nebesaugoti.

 

NEGARANTINIS REMONTAS:

* Prietaisą reikia pristatyti į NovoShop servisą.

* Nustačius prietaiso gedimą, imamas diagnostikos mokestis, kuris įskaičiuojamas į remonto kainą.

* Jeigu diagnostikos metu nustatoma, kad būtina pakeisti prietaiso atsargines dalis, bet klientas atsisako remonto, tokiu atveju taikomas mokestis už diagnostiką.

* Jei po atliktos diagnostikos nustatoma, kad prietaisui atsarginės detalės / dalys netiekiamos (jų nėra rinkoje), taikomas tik diagnostikos mokestis.